BARNI-PROGRAM d.o.o. | Međunarodno Otpremništvo, Međunarodna Organizacija Transporta Tereta I Robe Unutar EU | ZAGREB, HRVATSKA

BARNI-PROGRAM d.o.o. | Međunarodno Otpremništvo, Međunarodna Organizacija Transporta Tereta I Robe Unutar EU | ZAGREB, HRVATSKA


BARNI – PROGRAM d.o.o.
je tvrtka osnovana u Zagrebu 1995. godine za organizaciju cestovnog prijevoza tereta i robe.
Stručno osposobljen i educiran kadar u mogućnosti je odgovoriti na sve upite i ponuditi konkretna rješenja oko međunarodnog otpremništva i međunarodne organizacije transporta i skladištenja tereta i robe unutar cijele EU.
Pružaju kvalitetne usluge nadzora transporta te se bave i skladištenjem robe.

Tvrtka nudi iskustvo, znanje, fleksibilnost, pedantnost u izvršavanju dnevnih radnih zadataka te predstavljaju kvalitetnu logističku podršku transportu na terenu.

BARNI-PROGRAM d.o.o. prilagođava se potrebama i željama korisnika i poslovnih partnera, uz brojne zadovoljne klijente sa svim navedenim uslugama.

BARNI-PROGRAM d.o.o. | Međunarodno Otpremništvo, Međunarodna Organizacija Transporta Tereta I Robe Unutar EU | ZAGREB, HRVATSKA
BARNI-PROGRAM d.o.o. ZAGREB – JANKOMIR
Adresa: Jankomir 25 , 10000 Zagreb
Kontakt osoba: Adriana Jambrošić
Kontakt broj (mob): 098 484 736
Kontakt broj (tel): 01 349 6104
E-mail: barniprogram@gmail.com