CRIKVENICA – OPATIJA – EKO d.o.o. | Kvalitetna I Profesionalna Usluga Deratizacije, Dezinsekcije, Dezinfekcije I Sanitarne Zaštite | PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, OPATIJA, CRIKVENICA

CRIKVENICA – OPATIJA – EKO d.o.o.
Kvalitetna I Profesionalna Usluga Deratizacije, Dezinsekcije, Dezinfekcije I Sanitarne Zaštite
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, OPATIJA, CRIKVENICA

CRIKVENICA - OPATIJA - EKO d.o.o. | Kvalitetna I Profesionalna Usluga Deratizacije, Dezinsekcije, Dezinfekcije I Sanitarne Zaštite | PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, OPATIJA, CRIKVENICACRIKVENICA – OPATIJA – EKO d.o.o.  je tvrtka čija je osnovna djelatnost obavljanje usluga profesionalne i CRIKVENICA - OPATIJA - EKO d.o.o. | Kvalitetna I Profesionalna Usluga Deratizacije, Dezinsekcije, Dezinfekcije I Sanitarne Zaštite | PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, OPATIJA, CRIKVENICAkvalitetne sanitarne zaštite, dezinsekcije, dezinfekcije, deratizacije, čišćenja svih vrsta objekata, brige za okoliš i izrada elaborata zaštite okoliša.

Tvrtka zapošljava nekoliko ljudi te raspolaže i s terenskom ekipom.


ISO standardi kao dokaz naše kvalitete

ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom – Certifikacijom prema ISO 9001 dokazujemo da će usluga zadovoljiti sve zahtjeve

ISO 14001:2015 Sustavi upravljanja okolišem – Norma ISO 14001 postavlja zahtjeve koji se odnose na sustav upravljanja okolišem, a podrazumjevaju planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sustava upravljanja okolišem u tvrtci.


CRIKVENICA – OPATIJA – EKO d.o.o. Kvalitetna I Profesionalna Usluga Deratizacije, Dezinsekcije, Dezinfekcije I Sanitarne Zaštite PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA,Usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije radimo na području grada Opatije, Rijeke i cijele PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE te smo do sada stekli veliko povjerenje naših korisnika usluga.

Nastojimo uvijek u svome poslu biti kvalitetni i pratiti novosti iz područja D.D.D. te ih primjenjivati u praksi.

Za sve naše usluge dajemo garanciju. Obratite nam se s povjerenjem!
CRIKVENICA - OPATIJA - EKO d.o.o. | Kvalitetna I Profesionalna Usluga Deratizacije, Dezinsekcije, Dezinfekcije I Sanitarne Zaštite | PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, OPATIJA, CRIKVENICA

CRIKVENICA – OPATIJA – EKO d.o.o.
Kvalitetna I Profesionalna Usluga Deratizacije, Dezinsekcije, Dezinfekcije I Sanitarne Zaštite
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, OPATIJA, CRIKVENICA
CRIKVENICA – OPATIJA – EKO d.o.o.
Adresa: Stubište Ivana Zavidića 3, 51410 OPATIJA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Kontakt osoba: Saša Bešvir
Mob: 099 6000 655
Tel: 051 701 262 , 051 781 046
E-mail: crikvenica-opatija-eko@ri.t-com.hr