DOBROBIT d.o.o. : Servis za čišćenje : Dugopolje

DOBROBIT d.o.o. : Servis za čišćenje : Dugopolje

Tvrtka  Dobrobit d.o.o. osnovana je u travnju 2003. god., sa osnovnom djelatnošću čišćenja i održavanja higijene u interijerima i eksterijerima.

Djelatnost čišćenja obavljamo u prostorijama naručioca prema ugovoru o čišćenju prostorija.
Radnje za koje je to potrebno, tekstualno popratimo dokumentima, dokaznicama mjera, zapisnikom o izvršenim radovima itd…

Kao servis za čišćenje/pružatelj usluga obavezujemo se da će naši djelatnici svojim radom, izgledom i ponašanjem poštovati potrebe i zahtjeve naručitelja usluge. Također napominjemo da su svi naši djelatnici osposobljeni za rad na siguran način strojevima za čišćenje i imaju uvjerenja od ovlaštene ustanove.

Za najbolju uslugu čišćenja interijera i eksterijera obratite se tvrtki DOBROBIT d.o.o. na niže navedene kontakte:

Dobrobit d.o.o. SERVIS ZA ČIŠĆENJE DUGOPOLJE
Ulica Matice hrvatske 3, 21204 Dugopolje
Tel: +385 (0)21 656-046
Fax: +385 (0)21 656-047
Mob: +385 (0)91 2151-595
Web: http://www.dobrobit.com/