DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BENE VITA | Usluge Medicinske Skrbi, Zdravstvene Njege, Smještaja, Briga za starije i nemoćne osobe | ZAGREB, BUKOVAC

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BENE VITA | Usluge Medicinske Skrbi, Zdravstvene Njege, Smještaja, Briga za starije i nemoćne osobe | ZAGREB, BUKOVAC

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BENE VITA
Usluge Medicinske Skrbi, Zdravstvene Njege, Smještaja,
Briga za starije i nemoćne osobe | ZAGREB, BUKOVAC

Dom za starije i nemoćne Bene Vita nudi mnoštvo usluga koje će zadovoljiti sve potrebe naših korisnika.
Naš educirani i stručni tim medicinskih sestara, fizioterapeuta, njegovateljica, liječnika opće medicine i socijalnih radnica pružit će najbolju moguću uslugu kako bi se korisnik osjećao kao doma.

U našem domu  za starije i nemoćne pružamo usluge:

  • Medicinske skrbi 
  • Zdravstvene njege i skrbi
  • Brige za starije i nemoćne osobe
  • Socijalne skrbi
  • Palijativne skrbi
  • Postoperativne njege i rehabilitacije
  • Fizikalne terapije
  • Dnevnog smještaja

Porastom životne dobi raste i potreba za tuđom njegom i pomoći koju pruža naše educirano i stručno osoblje medicinskih sestara, fizioterapeuta, njegovateljica, liječnika opće medicine i socijalne radnice.

Medicinsku skrb provodimo prema standardima gerijatrijske skrbi.
Kvalitetnom njegom i skrbi nastojimo sačuvati funkcionalnu sposobnost korisnika i zadovoljiti njegove emocionalne i socijalne potrebe kako bi se osjećao kao u vlastitom domu.

Nudimo mogućnost kvalitetnog smještaja u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama te apartmanu.Prehrana je prilagođena različitim zdravstvenim (dijabetes, žučna i pankreas dijeta) i drugim potrebama korisnika. Dom Bene Vita poznat je po srdačnom i stručnom timu te kvalitetnoj njezi i rehabilitaciji.

Posjedujemo ISO 9001:2008 certifikat za usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba.


DOM BENE VITA ima 3 objekta za usluge medicinske skrbi, zdravstvene njege, smještaja, brige za starije i nemoćne osobe:

DOM BENE VITA 1DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BENE VITA Usluge Medicinske Skrbi, Zdravstvene Njege, Smještaja, Briga za starije i nemoćne osobe ZAGREB, BUKOVAC

Dom se nalazi na adresi Gornji Bukovac 19 d.
Do Doma vozi autobusna linija 227 Svetice-Jazbina-Bliznec sa stajališta Svetice.

Nudimo smještaj u stacionaru, jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa velikim terasama.
Svaka soba ima bežični sustav za poziv sestre.
Kreveti su na elektomotor s daljinskim upravljačem i svaki korisnik ima svoj noćni ormarić sa pločom sa hranjenje.
Sobe imaju televizore, a postoji i mogućnost osobnog telefona i satelitske antene, po potrebi i interneta.

DOM BENE VITA 2DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BENE VITA Usluge Medicinske Skrbi, Zdravstvene Njege, Smještaja, Briga za starije i nemoćne osobe ZAGREB, BUKOVAC

Dom se nalazi na adresi IX Bukovački ogranak 8.
Do Doma vozi autobusna linija 227 Svetice-Jazbina-Bliznec sa stajališta Svetice.

Nudimo smještaj u stacionaru, jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa velikim terasama.
Svaka soba ima bežični sustav za poziv sestre.
Kreveti su na elektomotor s daljinskim upravljačem i svaki korisnik ima svoj noćni ormarić sa pločom sa hranjenje.
Sobe imaju televizore, a postoji i mogućnost osobnog telefona i satelitske antene, po potrebi i interneta.

DOM BENE VITA 3DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BENE VITA Usluge Medicinske Skrbi, Zdravstvene Njege, Smještaja, Briga za starije i nemoćne osobe ZAGREB, BUKOVAC

Dom se nalazi na adresi Anđele Horvat 1 A.
Do Doma vozi autobusna linija 203 Svetice – Vinec- Krematorij sa stajališta Svetice.

Nudimo smještaj u stacionaru, jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama i apartmanu.
Svaka soba ima bežični sustav za poziv sestre.
Kreveti su na elektromotor s daljinskim upravljačem i svaki korisnik ima svoj noćni ormarić sa pločom sa hranjenje.
Sobe imaju televizore, a postoji i mogućnost osobnog telefona i satelitske antene, po potrebi i interneta.
Sobe su klimatizirane. Dom ima vatrodojavni sustav i automatsku centralu za gašenje požara. Dom ima dizalo.


Odabir doma za starije nije lagan posao, a ako je ono što tražite kvalitetna usluga, srdačno i stručno osoblje te povoljna cijena, došli ste na pravo mjesto.

KONTAKT

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BENE VITA
Usluge Medicinske Skrbi, Zdravstvene Njege, Smještaja,
Briga za starije i nemoćne osobe | ZAGREB, BUKOVAC
Dom za starije i nemoćne osobe Bene Vita
Adresa: Gornji Bukovac 19 D, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 234 1922
Ravnatelj: Krešimir Kastelan, dipl. oec. +385915207341
Socijalni radnik: Marko Štavalj, mag. act. soc. +385912620475
E-mail: dom@dombene-vita.hr
Web: www.dombene-vita.hr