EUROKOP d.o.o. | GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA, POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA, PRIPREMNI RADOVI NA GRADILIŠTU, USLUGE DROBLJENJA KAMENA | TOMAŠANCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

EUROKOP d.o.o. | GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA, POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA, PRIPREMNI RADOVI NA GRADILIŠTU, USLUGE DROBLJENJA KAMENA | TOMAŠANCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Tvrtka EUROKOP d.o.o. s radom je počela 2011. godine u mjestu TOMAŠANCI, na području OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE.

Osnovna djelatnost je GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA, POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA, PRIPREMNI RADOVI NA GRADILIŠTU I USLUGE DROBLJENJA KAMENA na čijem području ima bogato iskustvo i slijedi iznimno visoke standarde.

Raspolažu VRHUNSKOM MEHANIZACIJOM koja osigurava kvalitetno izvođenje svih zahvata.
KONTAKT

EUROKOP d.o.o. | GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA, POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA, PRIPREMNI RADOVI NA GRADILIŠTU, USLUGE DROBLJENJA KAMENA | TOMAŠANCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
EUROKOP d.o.o.
Adresa: Kralja Tomislava 6, 31422 TOMAŠANCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Kontakt osoba: Darko Vidović
Mob: 091 1000 450
E-mail: eurokop.tomasanci@gmail.com