HALOFON d.o.o. | PROJEKTIRANJE I ODRŽAVANJE TELEFONSKIH CENTRALA, TELEKOMUNIKACIJSKI UREĐAJI I OPREMA, ODRŽAVANJE MREŽE, KABLIRANJE | SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

HALOFON d.o.o. | PROJEKTIRANJE I ODRŽAVANJE TELEFONSKIH CENTRALA, TELEKOMUNIKACIJSKI UREĐAJI I OPREMA, ODRŽAVANJE MREŽE, KABLIRANJE | SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Halofon d.o.o. iz Splita bavi se pružanjem svih vrsta telekomunikacijskih usluga:HALOFON d.o.o. PROJEKTIRANJE I ODRŽAVANJE TELEFONSKIH CENTRALA, TELEKOMUNIKACIJSKI UREĐAJI I OPREMA, ODRŽAVANJE MREŽE, KABLIRANJE SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

 • PROJEKTIRANJE TELEFONSKIH CENTRALA
 • ODRŽAVANJE TELEFONSKIH CENTRALA
 • TELEKOMUNIKACIJSKE UREĐAJE
 • TELEKOMUNIKACIJSKU OPREMU
 • GENERIČKO KABLIRANJE
 • ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA
 • ODRŽAVANJE MREŽA
 • ODRŽAVANJE RAČUNALA ….

na području grada SPLITA & SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE


 • TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA je proizvod ili njegova odgovarajuća sastavnica koja omogućuje komunikaciju na način da se priključuje izravno ili neizravno, bilo kojim putem na sučelja javnih elektroničkih komunikacijskih mreža, koje se u cijelosti ili djelomično upotrebljavaju za pružanje javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga.
 • ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA – USLUGA PROFESIONALNOG ODRŽAVANJA
  Pružamo uslugu održavanja telekomunikacijskog sustava telefonske centrale na najvišoj mogućoj razini.
 • ODRŽAVANJE MREŽE – POVJERITE NAM VAŠE MREŽE
 • ODRŽAVANJE RAČUNALA – POVJERITE NAM VAŠA RAČUNALA
 • KABLIRANJE – GENERIČKO KABLIRANJE
  Strukturno kabliranje predstavlja instalaciju kabelskog mrežnog sustava višestruke namjene izvedenog kao jedinstveni sustav ili kao više podsustava u jednoj ili više građevina s mogućnošću povezivanja u zajedničku cjelinu.
  KONTAKT

  HALOFON d.o.o. | PROJEKTIRANJE I ODRŽAVANJE TELEFONSKIH CENTRALA, TELEKOMUNIKACIJSKI UREĐAJI I OPREMA, ODRŽAVANJE MREŽE, KABLIRANJE | SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
  HALOFON d.o.o. Telekomunikacijski uređaji i oprema
  Adresa: Šižgorićeva 20, 21000 SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
  Kontakt osoba: Žana Mužinić
  Tel: +385 21 384 438
  Fax: +385 21 323 633
  Mob: +385 91 438 4438
  E-mail: halofon@halofon.hr , zana@halofon.hr
  Web: www.halofon.fullbusiness.com