MIHO KORDA dipl. ing. građ. | STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA GRADITELJSTVO, GRAĐEVINSKO VJEŠTAČENJE, PROCJENA NEKRETNINA, ETAŽIRANJE NEKRETNINA | DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

MIHO KORDA dipl. ing. građ. | STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA GRADITELJSTVO, GRAĐEVINSKO VJEŠTAČENJE, PROCJENITELJ NEKRETNINA, PROCJENA NEKRETNINA, ETAŽIRANJE NEKRETNINA | DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

 

Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenitelj Miho Korda dipl.ing.građ. bavi se građevinskim vještačenjem, procjenom nekretnina i etažiranjem nekretnina.

Gospodin Miho Korda dipl.ing.građ., ovlašten je od Županijskog suda u Dubrovniku 2006. godine za vještačenja na cijelom području Republike Hrvatske kao stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenitelj nekretnina.MIHO KORDA STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA GRADITELJSTVO, GRAĐEVINSKO VJEŠTAČENJE, PROCJENA NEKRETNINA, ETAŽIRANJE NEKRETNINA DUBROVNIK, DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

Građevinsko vještačenje u užem smislu, obuhvaća skup stručnih aktivnosti koje definiraju:

  • Kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova na pojedinom objektu
  • Utvrđivanje nedostataka na objektu
  • Postotak dovršenosti objekta
  • Cijenu pojedinih izvedenih radova
  • Snimak postojećeg stanja prilikom preuzimanja objekta ili prostora
  • Utvrđivanje štete na pojedinom objektu nastale zbog raznih uzroka (prirodna nepogoda, nekvalitetni materijali, loša izvedba, viša sila i sl.)
  • Vrijednost sanacije pojedinih oštećenja na objektu nastalih zbog raznih uzroka
  • Rekonstrukcija zbivanja i odgovornosti na gradilištu na temelju uvida u građevinsku dokumentaciju (projekte, građevinsku knjigu, građevinski dnevnik, zapisnike i sl.)
  • Osiguranje dokaza tj. pravni termin koji obuhvaća gore navedene radnje, a izvodi se na zahtjev stranaka pri pojedinom općinskom ili trgovačkom sudu.

Trebate li elaborate za etažiranje nekretnina, vještačenje kvalitete izrađenih nekretnina ili jednostavno procjenu nekretnina obratite se ovom stručnjaku sa višegodišnjim iskustvom koji je stalnim praćenjem, prilagođavanjem i razvojem novih znanja i usluga u skladu sa zahtjevima tržišta i okruženjem stekao reputaciju modernog i prepoznatljivog vještaka na području graditeljstva.
KONTAKT

MIHO KORDA dipl. ing. građ. | STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA GRADITELJSTVO, GRAĐEVINSKO VJEŠTAČENJE, PROCJENITELJ NEKRETNINA, PROCJENA NEKRETNINA, ETAŽIRANJE NEKRETNINA | DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
MIHO KORDA dipl. ing. građ. STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA GRADITELJSTVO
Adresa: Ulica Iva Vojnovića 56, 20000 DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Tel: 020 436 192
Mob: 098 244 863
E-mail: miho.korda@gmail.com