MONTRAKER d.o.o. | Nautička Marina, Turizam, Uređenje Zelenih Površina | MARINA VRSAR, MARINA FUNTANA

MONTRAKER d.o.o.
Nautička Marina, Turizam, Uređenje Zelenih Površina
MARINA VRSAR, MARINA FUNTANA

MONTRAKER d.o.o. za izgradnju i održavanje započinje sa radom 1997. godine a ime dobiva po nazivu starog kamenoloma, jednog od obilježja grada.

LUKA NAUTIČKOG TURIZMA – NAUTIČKA MARINA VRSAR I NAUTIČKA MARINA FUNTANA dva su najveća projekta poduzeća.

Pored pokretanja dviju marina, ostvaruju se projekti kojima se unaprjeđuje turistička ponuda mjesta Vrsar i Funtana te standarda općenito.

Aktivnosti poduzeća se nadalje šire na upravljanje grobljima Vrsar i Funtana, upravljanje odlagalištem građevnog materijala na prostoru Funtane, te upravljanjem parkiralištima na području Vrsara.

MONTRAKER d.o.o. širi svoje djelovanje i na održavanje i uređenje zelenih površina.

NAUTIČKA  MARINA VRSAR

Naselje i luka Vrsar nalaze se na zapadnoj obali Istre i danas je poznato turističko mjesto s razvijenom ugostiteljsko-turističkom ponudom.
Ispred Vrsara pruža se jedan od najljepših arhipelaga s osamnaest nenaseljenih otočića.
Tu je i naturistički kamp Koversada koji se smatra najvećim te vrste u Europi.

Ime grada nalazimo u raznim varijantama: Ursaria, Orsaria, Vrsarium…
U korijenu je sačuvao staru riječ ur, što znači izvor. U 5. st. osniva se veće središte sa starokršćanskom crkvom.
Razdoblju romanike, kada je Vrsar utvrđeno naselje i središte feudalnih posjeda porečkih biskupa, pripada i najstarija građevna faza kaštela na vrhu brežuljka, te crkvu Sv. Foške iz 17. st. i trobrodna bazilika Sv. Marije od Mora. Iz 17. st. je i crkva Sv. Antona, renesansno-baroknog stila, a župna crkva Sv. Martina na vrhu brežuljka počela se graditi 1804. a dovršena je tek 1935. godine.

U vremenu između 12. i 17. st. u vrsarskom su zaljevu solane i brojni kamenolomi.
Od vrsarskog kamena, poznate pietre di Orsera, dižu se venecijanske palače, mostovi i crkve. Tu dolaze onodobni poznati kipari (Leonardo Tagliapietra, Antonio Rizzo).

Zapisano je također da je Vrsar 1177. godine pohodio papa Aleksandar III, a u 18. st. u dva navrata i poznati avanturist Giacomo Casanova

MONTRAKER d.o.o.
Nautička Marina, Turizam, Uređenje Zelenih Površina
MARINA VRSAR
MONTRAKER d.o.o. – MARINA VRSAR
Adresa: Obala maršala Tita 1a, 52450 Vrsar
Tel: +385 52 441 052
Fax: +385 52 441 062
Mob: +385 91 441 0526
Radno vrijeme: radnim danom od 07,00 do 15,00
WEB: //montraker.hr/
E-mail: vrsar@montraker.hr

 


NAUTIČKA  MARINA FUNTANA

Uplovljivanje: Kao orijentacija služi naselje Funtana sa zvonikom na brežuljku iznad obalne crte i zeleni stup (lučko svjetlo) na glavi lukobrana.

Upozorenje: Na sjevernoj strani uvale Funtane nalazi se pličina Janjci ,čiji je sjeverni rub označen crnim stupom s dva crvena pojasa i dvije crne kugle na vrhu.
Na južnome ulaznom rtu, između otočića Veli školj i obale, nalazi se pličina Funtana, označena stupom žuto-crvene boje s dva crna čunja s vrhovima prema gore.
U uvali na oko 200 m zapadno od gata opasne su hridi i grebeni. Najsigurnije se uplovljuje sa zapadne strane; pripaziti na pličinu Janjci.

MONTRAKER d.o.o.
Nautička Marina, Turizam, Uređenje Zelenih Površina
MARINA FUNTANA
MONTRAKER d.o.o. – MARINA FUNTANA
Adresa: Ribarska 11, 52452 Funtana
Tel: +385 52 428 500
Fax: +385 52 428 501
Mob: +385 91 441 0527
WEB: //montraker.hr/
E-mail: funtana@montraker.hr

 


KLIMA

Klima je mediteranska s blagom zimom i dugim, toplim ljetom.
U proljeće prosječna temperatura zraka iznosi 12,5° C, ljeti 23,4°C, jeseni 15,6° C i zimi 5,5° C.
Zapadna obala Istre ima oko 2000 sunčanih sati godišnje.
Osnovni su vjetrovi bura, jugo i maestral.
Bura puše uglavnom zimi s kopna prema moru i donosi zahlađenje, jugo ili široko puše s pučine prema kopnu i donosi naoblaku i kišu, a maestral, koji ljeti puše s pučine, donosi blagotvorno osvježenje.