PALLIUM d.o.o. SPLIT : POLJUD | Knjigovodstvene usluge, Računovodstvene usluge, Posredovanje u naplati, Analiza poslovanja, Provjera boniteta, Poslovno savjetovanje, Vođenje financija | SPLIT : POLJUD

PALLIUM d.o.o. SPLIT : POLJUD | Knjigovodstvene usluge, Računovodstvene usluge, Posredovanje u naplati, Analiza poslovanja, Provjera boniteta, Poslovno savjetovanje, Vođenje financija | SPLIT : POLJUD

Pallium je utemeljen 2007. godine i uspješno vodi financije, knjigovodstvo, računovodstvo te posredovanje u naplati nizu poduzeća i obrtnika. Smješteni smo u vlastitom poslovnom prostoru na adresi Put Supavla 1 u Splitu – Poljud.

Pallium d.o.o. svojim klijentima nudi:

– kompletne knjigovodstvene i računovodstvene usluge
– poslovno savjetovanje
– posredovanje u naplati kroz višestruke otkupne kompenzacije
– analiza poslovanja i provjera boniteta
– vođenje financija

Knjigovodstvene usluge za tvrtke

– vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava: dnevnika, glavne knjige, pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i potrebama poduzetnika
– izrada popisa imovine i obveza
– sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobitka i gubitka sa svim pomoćnim obrascima, bilješki uz financijska izvješća
– izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima
– priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračuna PDV-a
– vođenje knjige ulaznih računa
– vođenje knjiga izlaznih računa
– vođenje blagajne
– obračun poslovnih kartica
– izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak
– elektronička predaja obrazaca (e-porezna ,e-fina)
– Internet bankarstvo
– komunikacija s poslovnom bankom
– administrativne usluge
– priprema dokumentacije za odobrenje kredita

Knjigovodstvene usluge za obrtnike i slobodna zanimanja

– vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava
– knjige ulaznih računa
– knjige izlaznih računa
– knjige primitaka i izdataka
– ostale pomoćne evidencije u skladu s propisima i potrebama obrtnika
– izrada popisa dugotrajne imovine
– priprema mjesečnih (tromjesečnih), odnosno godišnjih obračuna PDV-a
– izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dohodak

 Mi smo zaista Vaš pouzdani partner!

PALLIUM d.o.o. za knjigovodstvene i računovodstvene usluge i trgovinu
Direktor: Ankica Ćurić, dipl. oec
Adresa: Put Supavla 1, Split
Mob: 091 569 8886
Tel: 021 375 179 :: Tel: 021 380 863
Fax: 021 375 181 :: Fax: 021 380 862
Web: www.pallium.hr
Facebook: //www.facebook.com/pallium.hr/
E-mail: ankica.curic@pallium.hr | info@pallium.hr