SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA dr. NADA STRIKIĆ, dr. MIRA LJEPOVIĆ – KARLOVAC | SPECIJALISTIČKI PREGLEDI ZA POSAO, VOZAČE, ZAŠTITARE, ORUŽJE | KARLOVAC

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA dr. NADA STRIKIĆ, dr. MIRA LJEPOVIĆ | SPECIJALISTIČKI PREGLEDI ZA POSAO, VOZAČE, ZAŠTITARE, ORUŽJE | KARLOVAC

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA dr. NADA STRIKIĆ, dr. MIRA LJEPOVIĆ
smještena je u Karlovcu. Ordinacija odrađuje specijalističke preglede stručno, pouzdano i brzo.

Ovlašteni su za izdavanje dozvola za razne potrebe i obavljaju sljedeće preglede:

  • pregled za vozače
  • pregled za oružje
  • pregled za zapošljavanje
  • pregled za zaštitare
  • pregled za upis u školu i fakultet
  • pregled za pomorce

Radno vrijeme: Pon – Pet : 7:00 – 15:00

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA dr. NADA STRIKIĆ, dr. MIRA LJEPOVIĆ | SPECIJALISTIČKI PREGLEDI ZA POSAO, VOZAČE, ZAŠTITARE, ORUŽJE | KARLOVAC
Adresa: Dr. Andrije Štampara 3, Karlovac
Odgovorna osoba: Nada Strikić
Kontakt broj (tel): 047 601 808
Fax: 047 431 323
E-mail: specijal@globalnet.hr, nada.strikic@gmail.com