STAMBENI KUTAK d.o.o. ZAGREB – DUBRAVA | Upravljanje i održavanje stambenih prostora, Sanacije dijelova zgrada, Energetska obnova zgrada | ZAGREB – DUBRAVA

STAMBENI KUTAK d.o.o. ZAGREB – DUBRAVA | Upravljanje i održavanje stambenih prostora, Sanacije dijelova zgrada, Energetska obnova zgrada | ZAGREB – DUBRAVA

TD Stambeni kutak d.o.o. registrirano je 2008. godine i osnovna mu je djelatnost upravljanje zgradama, održavanje stambenih prostora, sanacije dijelova zgrada, energetska obnova zgrada.

 

HITNE INTERVENCIJE

  • U većini slučajeva radi se o hitnim popravcima vodovodne i odvodne instalacije, kanalizacije, strojnom čišćenju kanala, instalacijama centralnog grijanja i elektroinstalacijama. Ovi radovi po svojoj naravi zahtijevaju hitnu intervenciju radi sprečavanja većih šteta na stanovima.
  • Temeljem prijave predstavnika suvlasnika o potrebi hitne intervencije i hitnog otklanjanja nastalog kvara pristupa odmah, jer se radi o velikim tlakovima vode u mreži ( vodovod, kanalizacija, centralno grijanje), i izazivanju dodatnih posljedičnih šteta.
  • Osim hitnosti intervencije na otklanjanju kvara u pravilu se radi o nedostacima koji su u podu ili zidu, te se ne može sa sigurnošću predvidjeti mogući zahvat. Ako se radi o instalacijama centralnog grijanja, intervencija mora biti žurna, jer se radi o velikim pritiscima vrele vode u mreži.
  • Kada je riječ o plinskim instalacijama, intervencija mora biti posebno žurna i u njoj obvezatno sudjuluju Gradska plinara ili njezini ovlašteni kooperanti.
  • Kada su u pitanju elektroinstalacije, intervencije su hitne radi sprečavanja eventualnih požara i sl.
  • Za hitne popravke,  cijene radova utvrđene su cjenikom radova. Kod hitnog otklanjanja kvara subotom, nedjeljom i praznikom, cijene intervencije, radova su iste.

MALI POPRAVCI odnose se na manje građevinske zahvate, bravarske i staklarske radove, popravke krovova, saniranje prodora vode …

VELIKI POPRAVCI uključuju sanacije konstruktivnih (nosivih) dijelova zgrade, sanacije pročelja, kosih i ravnih krovova, dimnjaka …

Naša je temeljna misija je stalno poboljšavati razinu kvalitete usluga i što više zadovoljiti korisnike, a čemu u cjelosti odgovara i naš slogan:
MI SMO POUZDAN PARTNER JER RAZUMIJEMO VAŠE POTREBE

Nadamo se da ćete nam pokloniti Vaše povjerenje, a mi ćemo se truditi uzvratiti kvalitetnim i korektnim radom, te tako opravdati ukazano nam povjerenje.

TD STAMBENI KUTAK d.o.o.
DIREKTOR: Vlatka Bertol
Adresa: Ljubijska 69, Dubrava
Telefoni: 01/29-92-910, 01/28-51-343
Fax: 01/28-51-347
Web: http://www.stambeni-kutak.hr
E-mail: upravitelj@stambeni-kutak.hr