USLUGE SUŠAK d.o.o. | POSTAVLJANJE INSTALACIJA GRIJANJA, KLIMATIZACIJE, VENTILACIJE, SOLARNIH SUSTAVA | PRODAJA, UGRADNJA PLINSKIH BOJLERI BAXI | RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

USLUGE SUŠAK d.o.o. | POSTAVLJANJE INSTALACIJA GRIJANJA, KLIMATIZACIJE, VENTILACIJE, SOLARNIH SUSTAVA | PRODAJA, UGRADNJA PLINSKIH BOJLERI BAXI | RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

 

USLUGE SUŠAK d.o.o. | POSTAVLJANJE INSTALACIJA GRIJANJA, KLIMATIZACIJE, VENTILACIJE, SOLARNIH SUSTAVA | PRODAJA, UGRADNJA PLINSKIH BOJLERI BAXI | RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJATvrtka USLUGE SUŠAK d.o.o. osnovana je u Rijeci, a bavi se pružanjem kompletnih usluga:

  • POSTAVLJANJA INSTALACIJA GRIJANJA
  • POSTAVLJANJA INSTALACIJA KLIMATIZACIJE
  • POSTAVLJANJA INSTALACIJA VENTILACIJE
  • POSTAVLJANJA INSTALACIJA SOLARNIH SUSTAVA
  • PRODAJA PLINSKIH BOJLERI BAXI
  • UGRADNJA PLINSKIH BOJLERI BAXI

Tvrtka vrši usluge POSTAVLJANJA INSTALACIJA na području grada RIJEKE I CIJELE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE a u svom poslovanju slijede samo najviše standarde.

Kontaktirajte nas s povjerenjem !
KONTAKT

USLUGE SUŠAK d.o.o. | POSTAVLJANJE INSTALACIJA GRIJANJA, KLIMATIZACIJE, VENTILACIJE, SOLARNIH SUSTAVA | PRODAJA, UGRADNJA PLINSKIH BOJLERI BAXI | RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
USLUGE SUŠAK d.o.o.
Adresa: Riva Boduli 1, 51000 RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Kontakt osoba: Predrag Kosanović
Mob: 099 7909 060
Tel: 051 312 294
E-mail: usluge.susak@ri.t-com.hr